Alternativa möten

Det händer mycket i mötesvärlden för tillfället och man kan definitivt se att trenden att tänka lite utanför boxen fortsätter. Enkelhet och effektivitet är ord som ofta kommer upp när man talar om vad man önskar av ett möte. Tidigare kunde man utan svårighet se hur många möten hamnat i en negativ spiral av trötta deltagare som inte var delaktiga och mötesledare som talade ut i tomma intet. Här fanns varken enkelhet eller effektivitet med då mötena sällan ledde fram till något och att de var svåra istället för enkla av en mängd olika anledningar.

Idag tar man vara på den nya tekniken på ett bättre sätt och man kan se hur sådana saker som videomöten direkt via webben, interaktiva projektorer med mera gör att det kommit ett stort uppsving dör möten på distans. Man behöver inte längre träffas på en särskild plast utan alla deltagare kan välja var de vill sitta och sedan räcker det med att koppla upp sig och delta i mötet. På detta sätt kan man även se till att personer som deltar men som bor i andra länder även de lättare kan vara med i de olika mötena som är av vikt inom företaget.

Att tänka utanför boxen när det kommer till något så viktigt som möten på ett företag är av yttersta vikt då detta visat sig öka effektiviteten och även sammanhållningen i gruppen. Den gamla sortens möten där en person håller i mötet medan de andra deltagarna sitter ner och tar in information utan att det lämnas plats för deras åsikter har kommit att ersättas av mer interaktiva möten i dialogform snarare än monologform. På många platser är därför sådana saker som privata mail och sms via mobilen borta från mötesrummen då det numera på många platser krävs att alla är med i vad som sker.

Sådana saker som att lära känna sin arbetsgrupp är också det mer prioriterat idag än vad det var tidigare. Detta handlar främst om att forskning gång på gång visat hur viktigt det är med en välfungerande dynamik i grupper av olika slag. En arbetsgrupp med en dåligt fungerande dynamik kommer av förklarliga skäl inte att prestera lika bra som en grupp där saker och ting fungerar, så det finns en klar och tydlig orsak till varför man på ett företag ska se över dynamiken.

Konferens utomhus

Att förlägga möten i alternativa miljöer gör att mötena blir mer kreativa i sin form och detta är naturligtvis vad man önskar att ett möte ska resultera i. Tidigare mötesformer kan man idag titta tillbaka på och undra varför de ens ägde rum då de bestod av en talare och en stor mängd tysta åhörare. Naturligtvis har detta att göra med äldre dagars helt andra syn på chefers roll i relation till de anställda. Idag finns det fler organisationer som föredrar en mer platt form än tidigare företags hierarkiska uppbyggnad. Detta i sig har mycket att göra med de nya trenderna för möten. Tidigare behövdes inte detta då besluten alltid låg hos den person som var högst upp i hierarkin.